LEDENWERKING

 

 

Onze familievereniging wil mensen samenbrengen - verenigen - rond datgene wat hen onlosmakelijk verbindt over generaties en locaties heen: de familienaam.Dit doel willen wij via verschillende paden bereiken:

- via de facebookpagina van de familievereniging

- door familieleden uit te nodigen tot het laagdrempelig lidmaatschap van de familievereniging

- door de rijke genealogische informatie omtrent onze familie volledig en gratis beschikbaar te stellen via de website

- door open te staan voor bijdragen van leden, in welke vorm ook - informatie, foto's, familienieuws, weetjes, projecten

- door evenementen te organiseren voor alle familieleden, in de geest van het familiefeest in 1983

- door initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen tot de verbindende kracht en de uitstraling van de familienaam

 

Naast de projecten die reeds gerealiseerd werden, zoals de familietartan, de Meirhaeghe-fietsroutes en de familiepostzegel zitten er ook een aantal projecten in de pijplijn:

- het digitaliseren van het familiewapen

- wie weet het brouwen van een familiebier

- en zonder twijfel ook enkele ideeën en projecten vanuit de leden...

 

Lidmaatschap is gratis en staat open voor iedereen die zich met de familie verbonden voelt, wat de schrijfwijze van de naam ook is en of ze nu zelf al dan niet de naam dragen. Wij nodigen u dus uit om lid te worden en dit initiatief verder bekend te maken onder uw familieleden.

Wenst u bij te dragen aan het werk van de familievereniging dan kan dat door als steunend lid een bijdrage over te maken. 

Wij heten u van harte welkom!