ONZE STAMBOOM, EEN VERHAAL DAT OMSTREEKS 1200 START

 

 

Dat een familie haar plaats van oorsprong kan terugvoeren tot documenten van de 10de eeuw is zonder meer uitzonderlijk. Toch is dat precies wat voor onze familie het geval blijkt te zijn. Reeds in 964 wordt in een schenkingsakte van de Graaf van Vlaanderen melding gemaakt van de plaats Merahaga. Dat is de plaats te Wortegem, in de streek van Oudenaarde, waarmee onze voorouders zich identificeerden en waaraan ze uiteindelijk hun naam ontleenden.

 

Niet veel later, in 1243, duikt in die streek van het Oudenaardse Willem van Merhage op, geïdentificeerd als generatie I. En vanaf dan zijn alle volgende generaties bekend - zonder uitzondering - tot op de dag van vandaag. Dat unieke familieverhaal kan u hier ontdekken.

 

Dat wij vandaag één van de best gedocumenteerde Vlaamse families zijn hebben we te danken aan de zoektocht van één man: Herman Meirhaeghe. 

 

De wetenschappelijke kwaliteit van het genealogisch onderzoek van Herman Meirhaeghe is uitzonderlijk. Dat zullen vakhistorici unisono beamen. Ook zijn vlotte en uitnodigende schrijfstijl - doorspekt van wederwaardigheden die getuigen van erg brede kennishorizon - zal bij de lezer onmiddellijk in de smaak vallen.