'T MEERMINNEKE, HET FAMILIETIJDSCHRIFT VAN DE FAMILIE VAN MEIRHAEGHE (1981-1989) 

 

Een bestand met alle edities van het familietijdschrift 't Meerminneke samen (handig bestand voor opzoekwerk)

Boek Meerminnekes

 

Alle edities van familietijdschrift 't Meerminneke afzonderlijk

Meerminneke Voorwoord

Meerminnekes Digitaal. Voorwoord door de auteur en stambewaarder Herman Meirhaeghe

Meerminneke 1 (1981)

Met onder meer artikels over ons Familiewapen: "Over dolfijnen en meerminnen" - de zoektocht naar het "Familiewapen" - "Wij komen van Kanegem" over de Kanegemse tak van de familie (de Meirhaeghes zonder 'van')

Meerminneke 2 (1981)

Met onder meer "Wij komen van Kanegem" (vervolg) over het levensverhaal van de allereerste stamvader Meirhaeghe te Kanegem en een situatieschets van onze oudst bekende voorzaten binnen de dorpsgeschiedenis en algemene geschiedenis

Meerminneke 3 (1981)

Met onder meer de verklaring en herkomst van de naam van Meirhaeghe en een artikel over kindersterfte bij de Kanegemse tak van de familie.  

Meerminneke 4 (1981)

Met onder meer een artikel over het maken van een kwartierstaat in het "stambomen"

Meerminneke 5 (1982)

Met onder meer "Beschuldigde, sta op", over het merkwaardige 16-de eeuws proces tegen Willem Van Meirhaeghe uit Ooike

Meerminneke 6 (1982)

Met onder meer het vervolg van "Beschuldigde, sta op" over het proces tegen Willem Van Meirhaeghe, een artikel "Van Duiveluitdrijvers en tooveressen", en een artikel over geestelijken in onze stamboom

Meerminneke 7 (1982)

Met onder meer een artikel over "Meermannen, meerminnen & dolfijnen" en een artikel over de Meermin in het wapen van de familie van Meirhaeghe 

Meerminneke 8 (1982)

Met onder meer "De Heren van Walem", een artikel over het dorpsleven in Wortegem - het dorp van onze eerste voorouders

Meerminneke 9 (1983)

Voorstelling van het geplande familiefeest te Oudenaarde

Meerminneke 10 (1983)

Met onder meer een artikel over een interessante erfverdeling in 1776 en een artikel over ongehuwde moeders

Meerminneke 11 (1983)

Met onder meer een verslag over het Familiefeest van Meirhaeghe op 20 augustus 1983

Meerminneke 12 (1983)

Met onder meer een voorstelling van Pater Remi Van Meerhaeghe, die de marteldood stierf bij de Boksersopstand (1901) in China

Meerminneke 13 (1984)

Met onder meer de vroege levensgeschiedenis van Pater Remi Van Meerhaeghe en "Roodkapje en de Wortegemse wolven" over een wolvenplaag die Wortegem en dus ook onze familie teisterde aan het einde van de 16de eeuw

Meerminneke 14 (1984)

Met onder meer het vervolg van het levensverhaal van Pater Remi Van Meerhaeghe

Meerminneke 15 (1984)

Met onder meer een artikel over de bakermat van onze familie, Walem (te Wortegem), en zijn bevolking omstreeks 1280 

 Meerminneke 16 (1984)

Met het vervolg van het verhaal van Walem omstreeks 1280, de belangrijkste Walemse struiken en de interessante vraag: in den beginne een stamvader of stammoeder?

Meerminneke 17 (1985)

Met onder meer een "Brief aan mijn betovergrootouders"

Meerminneke 18 (1985)

Met onder meer een artikel over "Poorterij" en "Wezerij", twee uiterst belangrijke bronnen uit het Ancien Régime bij het opstellen van de familiestamboom 

Meerminneke 19 (1985)

Met bijdrages uit het heden

Meerminneke 20 (1985)

Met een bijdrage over het middeleeuws begrip "Vrijgewijde" en een artikel over verwachtschapshuwelijken in onze familie, "Kozen en nichte vrijen dichte"

Meerminneke 21 (1986)

Met onder meer een bijdrage over de Meirhaeghes in Amerika en over de wapenspreuk van de familie "In speculo primum spectare", "Kijk eerst in de spiegel"

Meerminneke 22 (1986)

Met onder meer een artikel over Franchoys Van Meirhaeghe (°Wortegem 1535) en een artikel over hoe bij Herman Meirhaeghe de passie voor het "stambomen" ontlook 

Meerminneke 23 (1986)

Met onder meer het vervolg van het verhaal van de passie van Herman Meirhaeghe voor stambomen

Meerminneke 24 (1986)

Met onder meer het vervolg van het merkwaardige levensverhaal van onze voorvader Franchoys Van Meirhaeghe (°1535)

Meerminneke 25 (1987)

Met onder meer de vermakelijke historie van het Voorhuwelijks(s)paren

Meerminneke 26 (1987)

Met onder meer een artikel over de "Meirhaeghe-route" - wandelen of fietsen langs de bakermat van onze familie

Meerminneke 27 (1987)

Met onder meer een artikel over huwelijk en herkomst tijdens het Ancien Régime, "Vrijt daar ge zijt"

Meerminneke 28 (1987)

Met onder meer over de grootte van de gezinnen in onze familie (17°-18° eeuw), over geboortespreiding en bewust ouderschap

Meerminneke 29 (1988)

Met onder meer een artikel over de rol van de kerk in het leven van onze voorouders, "tussen doopvont en zerk staat in 't midden de kerk"

Meerminneke 30 (1988)

Met onder meer een artikel over het unieke testament van Roegier Van Meirhaeghe (1644)

Meerminneke 31 (1988)

Met onder meer een artikel over Roegier Van Meirhaeghe

Meerminneke 32 (1988)

Met veel familienieuws

Meerminneke 33 (1989)

Met onder meer een bijdrage over onze voorouder Ollivier "Twist" van Huise

Meerminneke 34 (1989)

Het laatste nummer