VAN GENERAAL TOT FRANCISCAAN

 

VAN HOFDIGNITARIS TOT MONNIK

 

  

 

 

                    luitenant-generaal                                                    Sint-Franciscus

  

Elders op deze website vind je een bijdrage over de verre bloedverwantschap tussen Koningin Mathilde en de Van Meirhaeghes. Dat is niet de enige band tussen onze familie en het Koningshuis.  Er is ook de link met Koning Boudewijn in de persoon van Raymond Dinjaert, die dertig jaar geleden – op 5 januari 1985 - overleed. In ’t Meerminneke citeerde ik indertijd een artikel dat de bekende journalist Louis De Lentdecker schreef n.a.v. van Dinjaerts overlijden [1]. Een fragment : Pater Raymond Dinjaert, eregeneraal en hoofd van het Militair Huis van Koning Boudewijn is overleden. Met hem verdwijnt een van de boeiendste figuren die na de Tweede Wereldoorlog, meestal discreet en achter de schermen, invloed hadden in de hoogste milieus van het land.  Met hem gaat ook een buitengewoon briljant verstandig man, zo diep gelovig dat hij, op het hoogtepunt van een invloedrijke carrière, het uniform en de eretekens terzijde schoof en intrad bij de Franciskanen. 

 Inderdaad, na het overlijden in 1965 van zijn echtgenote Marguerite Van Meerhaeghe, gooide Dinjaert het levensroer helemaal om. Hij werd franciscanermonnik en in 1968 tot priester gewijd. De generaal werd monnik en koos, in navolging van Sint-Franciscus, voor de armoede en engageerde zich voor de maatschappelijk minst bedeelden. Voor meer informatie over zijn loopbaan : zie ‘t Meerminneke nr. 17.                                   

 Als vriend van Koning Leopold III werd Dinjaert in 1951 vleugeladjudant van de jonge Koning Boudewijn. Dat gebeurde in politiek zeer bewogen omstandigheden : de Koningskwestie die resulteerde in de abdicatie van Koning Leopold. Op 16 juli 1951 tekende hij de troonsafstand en een dag later volgde Boudewijn hem op als Koning der Belgen. In 1954 werd Dinjaert, als luitenant-generaal, hoofd van het Militair Huis en dat tot 1965.  

 

 

    Koning Boudewijn                                                Raymond Dinjaert

 

 Het Militair Huis van de Koning wordt geleid door een opperofficier - een generaal of vlagofficier. Tot zijn taken behoort het informeren van de Koning over de toestand, de ontwikkeling en de werking van het Belgisch leger. Hij kadert de defensiepolitiek in de context van de buitenlandse politiek. De Koning wordt op die manier op de hoogte gehouden van de politiek en de werking van internationale organisaties, het personeel en de middelen van de buitenlandse strijdkrachten en de veiligheids- en defensiestrategie.  Het hoofd van het  Militair Huis organiseert ook de contacten van de Vorst met de strijdkrachten. Via deze weg ontvangt de Koning de Belgische minister van Defensie en hoge Belgische en buitenlandse militaire autoriteiten. Als hoofd van het Militair Huis adviseert hij de Koning inzake wetenschappelijk onderzoek, energie en politiediensten en bereidt diens taken voor in deze domeinen. Hij verzekert de betrekkingen en coördineert de activiteiten met patriottische en oudstrijdersverenigingen. De besluiten van het Ministerie van Defensie worden eveneens via het Militair Huis ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. Tenslotte is het Militair Huis ook verantwoordelijk voor het informaticasysteem van het Koninklijk Paleis [2]. Tot zover de functiebeschrijving en het  takenpakket van het hoofd van het Militair Huis. We kunnen ervan uitgaan dat er tussen de “mystieke” Boudewijn en de diepgelovige Dinjaert méér geweest zal zijn dan alleen maar de formele relatie tussen een koning en zijn militaire medewerker.

 

Groot wapenRaymond Dinjaert  werd geboren op 26 juni 1900 te Flawinne, een deelgemeente van Namen, waar ook een grote kazerne van paracommando’s gelegerd is.  Hij huwde te Ronse op 23 januari 1932 met de zes jaar oudere Jeanne Marguerite Van Meerhaeghe. Hun huwelijk werd aangekondigd in De Verbroedering, Weekblad der Socialistische Partij van het Arrondissement  Audenaerde – Ronse [3].  Was hij socialist in zijn jonge jaren? Bruid en bruidegom waren respectievelijk 38 en 32  jaar oud. Bij mijn weten werden uit hun huwelijk geen kinderen geboren.

 

 Marguerite Van Meerhaeghe werd te Ronse geboren op 27 april 1894 als dochter van Leopold Van Meerhaeghe en Victorine Provoyeur.  De twee koninklijke voornamen van haar ouders - Leopold en Victoria – leken haar voor te bestemmen om ooit in nauw contact te staan met het Hof.  Vanwege de bescheiden achtergrond van haar ouders en grootouders, lag dit zeker niet voor de hand.  Haar verre voorzaten behoorden ooit  tot een gefortuneerde tak van de Meirhaeghe-stamboom, maar dat was inmiddels voltooid verleden tijd.  Dit zal meteen duidelijk worden.  Wat Marguerites voorouders meemaakten, was symptomatisch voor de sociale neergang die we in de 19de eeuw in talloze, zeg maar bijna alle Vlaamse families aantreffen.  Laten we even,  zonder volledigheid na te streven, haar afstamming in kaart brengen wat de 19de eeuw betreft.  Dat laat ons ook toe om haar tak op onze boom te enten, tak die vandaag de dag nog steeds bloeit.

 

 Haar vader, Leopold Van Meerhaeghe, werd te Ronse geboren op 4 oktober 1858 als één van de tien kinderen van Pierre Van Meerhaeghe en Hortence De Vos.  Pierre (Pieter) was, net als zijn drie broers, naar Ronse uitgeweken. Hij huwde te Ronse op 30 juli 1856 met Hortence De Vos. Bij hun huwelijk wettigen ze hun dochtertje, Marie Celine, dat vier maanden eerder - op 22 februari 1856 - te Ronse geboren werd.  Ook de drie broers van Pierre zullen bij hun huwelijk een buitenechtelijk kind wettigen.  Pierre verdient aanvankelijk de kost als domestique de ferme (hoeveknecht) en later als conducteur de chevaux (paardenbegeleider, boever). Ook twee broers van hem waren paardenbegeleider.  Hortence was tisserande (weefster), wellicht nog in de huis- en niet in de fabrieksindustrie.  Schrijfwijze van de familienaam in Ronse is zoals altijd willekeurig : Vanmeerhaeghe, Van Meirhaeghe, Van Meerhaeghe, Van Merhaeghe etc. 

Pierre Van Meerhaeghe werd geboren te Nokere op 17 december 1816 als zoon van Pieter Frans Van Meerhaeghe en Marie Sophie De Ruyck (zie elders op deze website : Onze stamboom; Onze familie vanaf 1200, Hoofdstuk 4, pag. 39 : XIII.1.1.a.5.b.1.f.1).  Met Nokere zitten we meteen al vlakbij  bakermat  Wortegem. Hortence De Vos werd geboren te Ronse op 23 februari 1829 als dochter van François De Vos en Catherine Deprez. Bruid en bruidegom konden de huwelijksakte niet ondertekenen “wegens ongeleerdheid”. Ook de geboorteakten van zijn kinderen ondertekent Pierre bij de aangifte op het stadhuis niet.  Hun tien kinderen te Ronse geboren, in hun woning 7de sectie, wijk Stook : 1. Marie Celine ° 22.2.1856; 2. Theophiel ° 19.5.1857;  3. Leopold ° 4.10.1858 (huwde Victorine Pourvoyeur, ouders van Jeanne Marguerite VM x R. Dinjaert); 4. Marie Silenee ° 17.6.1860; 5. Celine Adolphine ° 26.8.1861; 6. Silenee ° 30.10.1863; 7. Elisa ° 17.12.1865; 8. Ursule ° 12.12.1868; 9. Marie Celeste ° 28.2.1870; 10. Alphonse ° 23.4.1873.

 

Zoals gezegd was Pierre Van Meerhaeghe niet de enige van het gezin die naar Ronse trok.  We treffen er halfweg de 19de eeuw ook zijn drie broers Charles-Louis, Jean-Baptiste en Auguste Van Meerhaeghe aan. Waarom ze naar Ronse trokken is niet duidelijk, wellicht om den brode.  Ze huwden er ook alle vier.  Een korte schets.

 

 

 Charles Louis Van Meerhaeghe werd geboren te Nokere op 2 november 1819 als zoon van Pieter Frans Van Meerhaeghe en Marie Sophie De Ruijck.  Hij huwde te Ronse op 22 april 1857 met de 18 jaar jongere Apoline Vanden Hove, geboren te Kwaremont op 7 april 1837. Op dat moment was Charles-Louis in Ronse gedomicilieerd, maar verbleef in Russignies. Bij hun huwelijk wettigen ze een dochtertje dat twee jaar eerder geboren werd. Beiden handtekenen de huwelijksakte niet. Vader signeert evenmin de geboorteakten van zijn kinderen, die te Ronse ter wereld kwamen : 1. Ursule ° 2.5.1855;  2. Bruno ° 4.12.1857; 3. Auguste ° 8.8.1862; 4. Julien ° 17.8.1863;  5. Auguste Theophiel ° 17.3.1866; 6. Victor Alphonse ° 23.9.1868. Woonplaats : 17de sectie, wijk Marvye. Beroep : ouvrier chemin de fer (spoorwegarbeider); tisserande (weefster), couturière (naaister).

 

 Jean-Baptiste Van Meerhaeghe werd geboren te Nokere op 27 december 1826 als  zoon van Pieter Frans Van Meerhaeghe en Marie Sophie De Ruijck. Hij huwde te Ronse op 21 mei 1856 om 8 uur ’s morgens met Colette Virginie Gilleman, geboren te Ronse op 7 oktober 1826 als dochter van Pierre François Gilleman en Scholastica Vandercoilden. Bruid en bruidegom kunnen de huwelijksakte niet handtekenen; vader signeert ook de geboorteakten van zijn kinderen niet. Bij hun huwelijk wettigen ze een dochtertje dat 10 dagen eerder te Ronse geboren. Hun kinderen aldaar geboren : 1. Amelie ° 12.5.1856; 2. Leopold ° 22.10.1858 (huwde te Ronse op 12.2.1885 met Marie Octavie Battieuw; hun kinderen : a. Edmond VM ° 1894, huwde Louise Palmyre Blois; en b. Jeanne VM °1898, huwde Maurice Albert Ruyffelaere); 3. Fanny ° 19.11.1860; 4. Richard ° 28.2.1864; 5. Alphonse ° 20.1.1867 (huwde te Ronse met Hortense Vander Coilden; hun zoon : Richard Gilbert Van Meerhaeghe ° 1888, + 1939, huwde Germaine de Roover ); 6. Sophie Victorine ° 21.7.1871; 7. Elise Marie ° 1.8.1874. Woonplaats : 5de sectie, Pilgrim, Rue Grammont (Geraardsbergsestraat). Beroep : paardenbegeleider; weefster en bobineuse (weefspoelster). Jean-Baptiste Van Meerhaeghe overleed te Ronse in 1875.

 

 Auguste Van Meerhaeghe werd geboren te Wortegem op 7 oktober 1830 als zoon van Pieter Frans Van Meerhaeghe en Marie Sophie De Ruijck.  Hij huwde te Ronse op 18 november 1868 met Seraphine Blomme, geboren te Ronse op 9 september 1837 als dochter van Pierre en Frederica Vanden Daele. Bruid en bruidegom kunnen de huwelijksakte niet handtekenen; vader tekent evenmin de geboorteakten van zijn kinderen. Bij hun huwelijk wettigen ze een dochtertje dat vijf jaar eerder was geboren.  Hun kinderen : 1. Marie Melanie ° 10.10.1863; 2. Jean-Baptiste ° 27.2.1869; 3. Henri ° 14.4.1872; 4. Marie Leonie ° 9.2.1875; 5. Herman ° 25.8.1877. Beroep : hoeveknecht, paardenbegeleider (voerman), brasseur (bierbrouwer); weefster, épouleuse [4].

  

http://www.nieuwsdossier.nl/wp-content/uploads/2006/09/koning_boudewijn_en_fabiola_in_het_huwelijk_getreden.jpgDe vier broers verklaren bij hun huwelijk dat ze niet weten waar hun ouders gedomicilieerd of overleden waren. Merkwaardig, want vader en moeder waren nauwelijks een tiental jaar eerder gestorven, respectievelijk in 1849 en 1846,  te Ooike in hun woning die gelegen was in de... Merhaegstraete. Was dit gezin om de een of andere reden uiteengespat? Dat nam niet niet weg dat de vier broers blijkbaar close waren, want alle vier weken ze uit naar Ronse. We zegden het reeds : allen waren ongeletterd, ze oefenden erg bescheiden beroepen uit en alle vier wettigden ze bij hun huwelijk een buitenechtelijk kind.  Dit zijn allemaal tekens die erop wijzen dat ze vele sporten van de maatschappelijke ladder waren afgedaald. De negatieve spiraal nam al een aanvang bij hun ouders. Dat de kinderen van Pieter Frans Van Meerhaeghe achtereenvolgens geboren werden te Wortegem, Nokere en te Ooike, wijst erop dat hij geen eigendom bezat, geen vaste basis had, geen pachthoeve uitbaatte. Ook  zij verdienden de karige kost als arbeider en spinster. Maar ’t kan dus verkeren.  In een open maatschappij bleek het – ook toen al - mogelijk om in één of twee generaties van volksklasse op te klimmen tot in het paleis van de Koning.

 Stambewaarder Herman Meirhaeghe

 [1] ‘t Meerminneke, Van Meirhaeghes Familiecontactblad, nr. 17, 1985,  p. 11-13; zie ook elders op deze website.

[4] geen precieze vertaling gevonden; term uit weefindustrie i.v.m. het hanteren van de weefspoel.